คุณ เอกวุฒิ เสริมสุขสกุลชัย

- เป็นรุ่นที่ 3 ของบริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด ก่อนที่ทางบริษัทฯจะทำการแยกตัว
- จบการศึกษาชั้นมัธยมจาก Harrow International School ที่ year 11 (มัธยม 4 ) จากนั้นเทียบวุฒิเข้าเรียนที่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ม. ธรรมศาสตร์
- จากนั้นเข้าทำงานที่บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด โดยเข้าทำงานเป็นเซลส์คนแรกของสินค้า Autonics ซึ่งเพิ่งเข้าสู่เมืองไทยในขณะนั้น
- จากนั้นดำเนินงานกับดร. ประสิทธิ์ เสริมสุขสกุลชัย ในฐานะผู้ช่วยดูแลฝ่ายวิศวกรรมและการตลาดของ บริษัท แสงชัยมิเตอร์จำกัด ซึ่งรวมถึงงานขายอุตสาหกรรม งานประมูล งานราชการ งานอบรมสัมมนา รวมถึงงานแสดงสินค้าและจัดงานแข่งขันต่างๆทั่วประเทศ
- เมื่อปี 2556 ได้เงินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ สาขาวิชา MBA: General Management โดยสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยม และได้ร่วมทำวิจัยกับทางคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย
- ในปี 2557 ได้กลับมาเริ่มธุรกิจในนามบริษัท เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ จำกัด ซึ่งเคยเป็นบริษัทในเครือของบริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด มาก่อนเป็นระยะเวลาหลายสิบปี
- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ จำกัด

Mr. Ekawut Sermsukskulchai

- Mr. Ekawut Sermsukskulchai (Eddie) was the third generation of Sang Chai Meter Co., Ltd.
- He has studied in Harrow International School till year 11. He then used IGCSE examination results to admit into Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT)
- Thammasat University, which is one of the most reputable engineering andtechnology institute in Thailand.
- After his graduation, Mr. Eddie took part as an employee in Sang Chai Meter Co., Ltd. He was assigned with the task to expand Autonics market,   a brand which has just entered Thailand at that time. Mr. Eddie was the first salesperson of Autonics in Sang Chai Meter Co., Ltd.
- Years later, Mr. Eddie was appointed to be his father’s assistant. He and his father is in charge of industrial sales, education sales, marketing, and   training department of the company. He and his father, Dr. Prasit, has arranged seminars, road shows, exhibitions, and competitions countrywide for years.
- Mr. Eddie then moved to the United Kingdom to study Master Degree in MBA: General Management, where he has successfully completed his study with the Merit Honor and took an internship with the faculty as a researcher.
- In the beginning of 2014, Mr. Eddie returned to Thailand and fully started the business under the name of General Instrument Co., Ltd. with his father.
- Mr. Eddie is currently holding the position of Deputy Managing Director 22 Octbober 2014.
- Currently, Dr. Prasit is now acting as Managing Director of General Instrument Co., Ltd.

 
 

owner2