ดร. ประสิทธิ์ เสริมสุขสกุลชัย

- เติบโตขึ้นในครอบครัวของ “บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด” ยักษ์ใหญ่ด้านอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย
- เดินทางไปฝึกงานที่อังกฤษ เยอรมนี และจบการศึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์พร้อมฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นกับบริษัทมัตสึชิตะ

- เดินทางประมูลงานราชการด้วย เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากว่า 30 ปี

- เป็นเซลส์คนแรกทั้งภาคอุตสาหกรรมและประมูลงานราชการของบริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัดโดยปัจจุบันทางแผนกประมูลงานราชการได้ย้ายมาอยู่ในนามของ บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ จำกัด

- มีประสบการณ์ด้านงานขายและการตลาดมา กว่า 25 ปี

- ดำเนินงานขาย อบรมสัมมนา พัฒนาการตลาดด้านอุตสาหกรรมและการศึกษามาตลอด 25 ปี ซึ่งรวมถึงการเดินทางไปจัดงานสัมมนาและออกงานจัดแสดงสินค้าต่างๆ รวมถึงงานแข่งขันทักษะของกรมอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จนได้รับการเชื้อเชิญให้เป็นที่ปรึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏลำปาง
- ด้วยคุณงามความดีและความรู้ความสามารถที่ได้เผื่อแผ่ให้กับสังคมและประเทศชาติทางราชภัฏลำปางจึงเสนอชื่อให้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และมีพิธีการรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ขึ้น เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทเยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ จำกัด

Dr. Prasit Sermsukskulchai

- Dr. Prasit is the last child of the Sermsukskulchai family. He was born, raised, and worked in Sang Chai Meter Co., Ltd., one of the largest instruments and control products distributor company in Thailand.
- At the age of early twenties, he traveled to Germany, England, Japan, and many other countries to take field-work internship with suppliers companies which include the likes of ifm electronics, Matsushita, Panasonic (SUNX), and many other.
- Dr. Prasit then came back and thought that Sang Chai Meter needed a ‘field salesperson’. He then volunteered, and very successfully, became the first field salesperson of Sang Chai Meter Co., Ltd.
- He then co-founded that Education Sales Department and Training Department that still fully operating until today. Education Sales Department has now moved to General Instrument Co., Ltd., while training department remains within Sang Chai Meter Co., Ltd.
- In Sang Chai Meter, his last position was Engineering and Marketing Director. He was in charge of industrial sales, educational sales, training department, and marketing.
- Dr. Prasit tirelessly arranged seminars, event, roadshows, and competitions countrywide to support both industrial and educational market. He highly contributed to the education sector of Thailand as he believed that the country grows through its children’s education.
- The Vocational Education Committee (VEC) then realized his ambition, value, abilities, and contribution, and promoted Dr. Prasit to be one of the VEC advisor.
- Futhermore, in recent years, Dr. Prasit Sermsukskulchai has been appointed as one of the advisors for the Industrial Technology Department of Lampang Rajabhat University, where he continuously contributed his abilities and experience through monthly meeting for four years.
- During 2013, Dr. Prasit and Mr. Ekawut, decided to start trading of instrumentation and control products and engineering didactic products through the name of General Instrument

  Company Limited.
- With all good deeds that he has performed thoughout his work life, the university committee decided to award him with the Honorary Doctorate Degree. He received  the Honorary Doctorate Degree from His Majesty Prince Chulalongkorn on 22 Octbober 2014.
- Currently, Dr. Prasit is now acting as Managing Director of General Instrument Co., Ltd.

owner1