เครื่องควบคุมอุณหภูมิ

 
 

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ

Temperature Controllers

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ มีหลายแบบ หลายประเภท ในบทที่ 1-10 จะกล่าวถึง บทที่1 เครื่องวัดอุณหภูมิ คืออะไร บทที่2 การแสดงผลระหว่าง แบบเข็ม กับ แบบดิจิตอล  บทที่3 แบบ เทอร์โมสตัท บที่4 เครื่องควบคุมอุณหภูมิคืออะไร บทที่5 วิธีใช้ร่วมกับ เซ็นเซอร์ (Thermocouple) บทที่6 วิธีใช้ร่วมกับ เซ็นเซอร์ (Thermocouple) บทที่7 ยี่ห้อ SHINKO และ AUTONICS บทที่8 โปรแกรม Autonics บทที่9 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง บทที่10 การเลือกรหัส เป็นต้น จุดประสงค์ คือ ให้เป็นการเรียนรู้คราวๆ ทำให้เข้าใจ และ สามารถเลือกซื้อได้อย่างเหมาะสมกับงานที่ใช้ และสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ ทำให้ระบบการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และ รวดเร็ว เพราะปัจจุบัน ระบบอัตโนมัติมีความจำเป็นมากในการผลิต มีเกิดข้อผิดพลาด ทำให้ระบบต้องหยุดทำงาน ทำให้มีปัญหาหลายๆอย่างตามมา ทำให้การแก้ปัญหาเบื้องต้นมาความสำคัญมาก รวมไปถึงการเลือกซื้อให้เหมาะสมกับงาน มีขนาด และ ฟังก์ชั่นการทำงานที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถเลือกซื้อได้ในราคาที่เหมาะกับงานต่างๆได้ และ มีการใช้งานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทำให้ยืดอายุการทำงานได้นานยิ่งขึ้น

 

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ TCN4S

บทที่ 1

เครื่องวัดอุณหภูมิคืออะไร

บทที่ 2

การแสดงผลระหว่าง แบบเข็ม กับ แบบดิจิตอล 

บทที่ 3

แบบ เทอร์โมสตัท (Thermostat)

บทที่ 4

เครื่องควบคุมอุณหภูมิคืออะไร

บทที่ 5

เทอร์โมคัปเปิล คืออะไร และ หลักการทำงาน

บทที่ 6

AUTONICS

SHINKO

 

หน้าสาระความรู้