เซ็นเซอร์ประเภทต่างๆ

 
 

เซ็นเซอร์ประเภทต่างๆ

เซ็นเซอร์ประเภทต่างๆ ทีใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีหลากหลายประเภท หลักๆมี 5 ประเภท

มี 1.micro switch 2.limit switch 3.proximity switch 4.Photo switch 5.Encoder

micro switch

micro switch

1.ไมโครสวิทซ์ (micro switch)

ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับตำแหน่งแบบแมคตานิคมีขนาดเล็กและมีส่วนที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาทำงาน

จึงทำให้มีอายุสั้นเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับแบบอิเลคทรอนิคส์

limit switch

limit switch

2.ลิมิตสวิทซ์ (Limit Switch)

ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับตำแหน่งแบบแมคคานิค มีขนาดใหญ่กว่าไมโครสวิทซ์ และสัมพัสกับชิ้นงาน

หรือส่วนของเครื่องจักรชนอยู่ตลอดเวลาทำงานจึงทำให้มีอายุการใช้งานสั้นเมื่อเทียบกับอุปกรณ์อื่นที่ใช้ตรวจจับตำแหน่งแบบอิเลคทรอนิคส์

Proximity Sensor

Proximity Sensor

3.พร๊อกซิมิตี้สวิทซ์ (Proximity Switch)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับตำแหน่งโดยอาศัยการตัดผ่านสนามแม่เหล็ก ซึ่งที่ส่วนตรวจจับจะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมา

เมื่อจ่ายแรงดันไฟให้กับตัวเซ็นเซอร์ ดังนั้นเซ็นเซอร์ประเภทนี้จะไม่มีส่วนที่เคลื่อนที่และไม่สัมผัสกับชิ้นงานหรือส่วนของเครื่องจักร มีอายุการใช้งานนานกว่า 2 แบบแรก

photoelectric sensors

photoelectric sensors

4.สวิทซ์ลำแสง (Photo Switch)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับตำแหน่งโดยอาศัยแสง LED, Infrared หรือ Laser ดังนั้นเซ็นเซอร์ประเภทนี้จะไม่มีส่วนเคลื่ยนที่ และ ไม่ถูกชนจากชิ้นงาน หรือส่วนของเครื่องจักร มีระยะการตรวจจับได้ไกลกว่า Proximity มากและอายุการใช้งานนานกว่า 2 แบบแรก

encoder senser

encoder senser

5.เอ็นโค็ดเดอร์(Encoder)

เป็นเซ็นเซอร์อีกชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาเช็คตำแหน่ง โดยอาศัยการหมุนแล้วจะนำพัลส์ที่ได้ไปใช้งาน

เช่น กำหนดตำแหน่งของแขนกล ใช้กำหนดระยะทาง การนับจำนาน วัดความเร็วรอบ ฯลฯ

 

เซ็นเซอร์

สอบถามราคา ข้อมูลสินค้า 02-615-4577 ต่อ 5238,5237