Photoelectric Sensors รุ่น BC

Photoelectric Sensors รุ่น BC

Product Description

Photoelectric Sensors รุ่น BC

Color Mark Sensors

Photoelectric Sensors รุ่น BC สามารถจดจำสีและ เทียบสีด้วยความแม่นยำและมีความหน้าเชื่อถือในการตรวจจับสิ่งของ เซนเซอร์จับสี RGB และเทียบสีความละเอียด 12 บิต และ มีความแม่นยำสูง  และ มีโหมดแตกต่างกันในการตรวจจับ 2 โหมด โดยสามารถเซนเซอร์ ปรับ 3 step  ขนาด กว้าง 1.24 มม. x ยาว 6.7 มม. มีขนาดเล็กกระทัดรัด สามารถตรวจจับและจำสี วัตถุขนาดเล็กได้ มีมาตราฐานป้องกันโครงสร้าง IP67  เซนเซอร์มีความน่าเชื่อถือและสามารถทำงานได้หลากหลายแม้ว่าจะเปียกหรือมีฝุ่น

รายละเอียด

-จับคู่สีด้วยความแม่นยำ

-ไดโอดเปล่งแสง RGB and ความละเอียด 12-บิต

-แสงจากภายนอก

-มี 2 โหมดตรวจจับ(จับสีอย่างเดียว / สี+สีเข้ม )

– สามารถปรับเซนเซอร์ได้ 3 อย่าง (ปรับ,ปกติ,หยาบ)

-เครื่องจะจำสีได้โดยการชี้จุดสอนให้เครื่องจำสี

-มี LED สีแดง แสดงการทำงาน, LED สีเขียว แสดงความคงที่, สีส้ม แสดงตั้งเวลา

-กว้าง 1.24 มม. x ยาว 6.7 มม. มี-ขนาดกระทัดรัด สามารถจำสีและตรวจจับวัตถุที่เล็ก

-โครงสร้างป้องกัน IP67 (มาตราฐาน IEC)

BCBC2

BC3BC4

BC Series-detail BC Series-detail2 BC Series-detail3 BC Series-detail4BC Series-detail5

 BC Series-detail6BC Series-detail7BC Series-detail8 BC Series-detail9 BC Series-detail10 BC Series-detail11 BC Series-detail12 BC Series-detail13 BC Series-detail14 BC Series-detail15 BC Series-detail16 BC Series-detail18