เทอร์โมคัปเปิล

 
 

เทอร์โมคัปเปิล

TT Probe

เทอร์โมคัปเปิล

เทอร์โมคัปเปิล คือ เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์วัดอุณหภูมิ  ที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ให้เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้า (emf) เป็นตัวชีวัดค่า ประกอบด้วยลวดโลหะ 2 ชนิด ที่แตกต่างกัน และนำมาเชื่อมติดกัน ตรงปลายแหลม จุดที่เชื่อมติดกัน เรียกว่า Measuring point หรือ จุดวัดอุณหภูมิ เมื่อปลายทั้ง 2 ด้าน(T2) กับอีกด้านปล่อยว่าง มีอุณหภูมิไม่เท่ากันจะเกิดการนำกระแส ในวงจร  ซึ่งปรากฏการณ์นี้ได้ถูกค้นพบโดย ชาวเยอรมัน Thomus Seebeck

333

หลักการทำงานของเทอร์โมคัปเปิล

444

การเลือกใช้เทอร์โมคัปเปิล ควรคำนึงถึง 5 คุณสมบัติสำคัญ ดังนี้

555

1.ความไว  ความไวที่แท้จริงขึ้นอยู่กับการใช้วงจรและการปรับสภาพสัญญาณและตัวเทอร์โมคัปเปิลเอง

2.โครงสร้าง ของเทอร์โมคัปเปิล ต้องมีลักษณะดังนี้ มีความต้านทานต่ำ ให้สัมประสิทธิ์ อุณหภูมิสูง และไม่เกิดออกไซด์ในอุณหภูมิสูงๆ  ทนต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับงานนั้นๆ และเป็นเชิงเส้นสูงเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวท่อจะทำจากสแตนเลสเป็นส่วนมาก ความไวของเทอร์โมคัปเปิลส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับความหนาของท่อป้องกัน

3.ย่านการใช้งาน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการใช้งานและความไวในการวัดของเทอร์โมคัปเปิล และนำไปเทียบค่ากับตารางมาตราฐาน

4.เวลาตอบสนอง จะขึ้นอยู่กับประเภทของเทอร์โมคัปเปิล เช่น ประเภทกราวด์จะมีการตอบสนองได้ดีกว่า อันกราวด์

5.การปรับสภาพสัญญาณ ปกติแรงเคลื่อนของเทอร์คัปเปิลจะมีน้อยมากจะต้องมีการขยายสัญญาณโดยใช้ออปแอมป์ขยายให้สัญญาณแรงขึ้น

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ บทที่ 6 autonic —>

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ บทที่ 6 shinko   —>

กลับหน้าหลักเครื่องควบคุมอุณหภูมิ